VÅRE TJENESTER


Lydstudio: Musikkproduksjon, lydbøker og kursmateriell


Distribusjon via de fleste digitale plattformer.


Forlag


Kurs i lyd og lys 


Salg av lyd- og lysutstyr


Prosjektering og gjennomføring av lyd- og lysinstallasjon